De website Hondensupplementen.nl  staat onder beheer van Balaiko. Hondensupplementen.nl is een handelsnaam van Balaiko VOF, gevestigd aan:

Kalkwijk 40

9603 TD Hoogezand

Nederland.

Hondensupplementen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

hondensupplementen

Kalkwijk 40

9603 TD Hoogezand

Nederland +31 (0)6 48 566 572

Ralph Eggink is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondensupplementen.nl Hij is te bereiken via info@hondensupplementen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondensupplementen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondensupplementen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondensupplementen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Reviews over producten te kunnen registreren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en je daarmee spaarpunten te laten sparen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Hondensupplementen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Hondensupplementen.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Hondensupplementen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hondensupplementen.nl neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondensupplementen.nl) tussen zit.

Wij maken gebruik van Klarna om achteraf betalen aan te bieden. Door middel van de versterkte gegevens zullen zij een geautomatiseerde credit check uitvoeren. Wij hebben op deze checks geen invloed op welke manier dan ook. Meer informatie over de werkwijze van Klarna en waarborging van jouw privacy vind je op https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondensupplementen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 BewaartermijnReden
Registratie account7 jaar nadat het account voor het laatst is gebruiktOp grond van de eisen van de Belastingdienst.
Ordergeschiedenis en afspraken in agenda7 jaarOp grond van de eisen van de Belastingdienst.
Email t.b.v. versturen van nieuwsbrief en/of reclame5 jaar na order, toestemming inschrijving of intrekken verzoekVersturen nieuwsbrief en gerichte aanbiedingen aan klanten en geïnteresseerden.
   

Uitschrijven nieuwsbrief

Indien je jezelf voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mail/nieuwsbrief op basis van door jou verleende toestemming te sturen.

Je kunt jezelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij informeren in deze verklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondensupplementen.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hondensupplementen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hondensupplementen.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondensupplementen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hondensupplementen.nl gebruikt cookies met een puur technisch noodzakelijke functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische en fuctionele cookies die jouw surfgedrag bijhouden ten behoeve van analyses die uitsluitend binnen het eigen bedrijf worden verwerkt. 

Mouseflow

Onze website maakt gebruik van Mouseflow, een analyse- en feedbacktool van Mouseflow ApS, die ons helpt de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Mouseflow kan muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit en toetsaanslagen (zonder persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, namen, emailadressen en adressen ) opnemen en analyseren op individuele webpagina’s van onze website. Deze informatie wordt verzameld en geaggregeerd voor analysedoeleinden om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om verbeteringen aan te brengen.

Door het gebruik van Mouseflow kunnen we onder andere:

 • De bruikbaarheid van onze website evalueren.
 • Problemen met navigatie identificeren.
 • Algemene trends in gebruikersgedrag analyseren.
 • De effectiviteit van wijzigingen aan onze website meten.

Mouseflow slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) op en anonimiseert IP-adressen. Het wordt gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Mouseflow, die u kunt raadplegen op hun website.

Marketing cookies

Ten slotte gebruiken we marketingcookies zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Automatische scripts

Om de website goed te laten functioneren en ten behoeve van onze marketingactiviteiten  maken we gebruik van diverse automatische scripts. Hieronder vind je een overzicht van de actieve scripts op hondensupplementen.nl

Scripts

Functionaliteit

 • Mouseflow

Analytics

 • Google Ads Tag

Marketing

 • Facebook Pixel

Daarnaast zijn op deze website ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld technische cookies om de website goed af te stemmen op de gebruikers (om eerder ingelogde klanten te herkennen of jou producten aan te bevelen op basis van de producten die je bekijkt of wilt kopen. Ook gebruiken wij analytische cookies om de herkomst van bezoekers en hun gedrag op de website te volgen en marketingcookies van adverteerders en/of de sociale media-bedrijven om afgestemde advertenties aan te kunnen bieden.  Hieronder vind je een overzicht van alle actieve cookies op hondensupplementen.nl

Cookies

Marketing

 • TAID

 • AID

 • google_adsense_settings

  to provide ad delivery or retargeting.

 • _fbm_

  to store account details.

 • actppresence

  to store and track if the browser tab is active.

 • sb

  to store browser details.

 • csm

  to provide fraud prevention.

 • c_user

  to store a unique user ID.

 • datr

  to provide fraud prevention.

 • _fbp

  to store and track visits across websites.

 • act

  to Store logged in users.

 • fr

  to provide ad delivery or retargeting.

 • wd

  to read screen resolution.

 • xs

  to store a unique session ID.

 • fbm

  to store account details.

 • _fbc

  to store last visit.

 • _js_datr

  to store user preferences

Analytics

 • __gads

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondensupplementen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondensupplementen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hondensupplementen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In het onderstaande wordt hetgeen hierboven vermeld conform de wettelijke artikelen.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang, of;
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
   conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover – u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
   conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondensupplementen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hondensupplementen.nl

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 21-2-2024